Skontaktuj się ze mną  

 690 699 366

KOSZTORYSOWANIE

 • przedmiary robót budowlanych
 • obmiary
 • kosztorysy inwestorskie
 • kosztorysy inwestorskie do ARiMR
 • kosztorysy ofertowe
 • kosztorysy zamienne
 • kosztorysy różnicowe
 • kosztorysy dla potrzeb przetargów publicznych
 • kosztorysy i wyceny dla potrzeb odwołań ubezpieczeniowych
 • zestawienia materiałów, sprzętu, robocizny
OPINIE I EKSPERTYZY W ZAKRESIE KOSZTORYSOWANIA

 • zgodność kosztorysu z projektem
 • weryfikacja dostarczonych kosztorysów
 • zgodność kosztorysu z wykonanym zakresem robót
 • zgodność kosztorysu z obowiązującymi przepisami
 • doradztwo w zakresie Prawa Zamówień Publicznych
 • doradztwo
OFERTA SKIEROWANA JEST DO:

 • firm budowlanych
 • biur projektowych
 • inwestorów instytucjonalnych
 • inwestorów prywatnych

Każdy, kto planuje inwestycję, zwraca przede wszystkim uwagę na jej koszt.
Dobrze sporządzony kosztorys ma decydujący wpływ na bezkonfliktową realizację przedsięwzięcia.

KORZYŚCI  POSIADANIA KOSZTORYSU:

 • umożliwia  określenie całkowitego kosztu inwestycji jeszcze przed jej rozpoczęciem
 • pozwala określić koszty poszczególnych etapów robót (fundamenty, ściany, dach), co ma      wpływ na planowanie wydatków etapami
 • pozwala na przeanalizowanie kilku wariantów rozwiązań materiałowych czy technologicznych na każdym etapie trwania budowy
 • umożliwia łatwe porównanie ofert wykonawców, gdyż wszyscy wycenią ten sam zakres i ilość robót budowlanych
 • zestawienia materiałów, zawarte w kosztorysie ułatwiają ich zakup
 • umożliwia harmonogramowanie robót i ich odpowiednie rozplanowanie w czasie trwania inwestycji
 • stanowi bardzo wygodne narzędzie rozliczenia z wykonawcą
 • pozwala wykonawcy na określenie kosztów i zysku oraz złożenie dobrze skalkulowanej oferty inwestorowi
 • jest znakomitym narzędziem do kontroli wydatków i przebiegu robót
 • umożliwia ubieganie się o odszkodowania i dotacje

    Z KOSZTORYSEM ŚWIADOMIE WYDASZ SWOJE PIENIĄDZE !