Skontaktuj się ze mną  

 690 699 366

o mnieZajmuję się szeroko rozumianym kosztorysowaniem oraz przeprowadzaniem postępowań przetargowych w oparciu o ustawę prawo zamówień publicznych.

Posiadam niezbędne wykształcenie, kilkuletnie doświadczenie kosztorysanta oraz osoby pracującej przy postępowaniach przetargowych.

Na bieżąco monitoruję stan prawny regulujący sporządzanie dokumentacji projektowych, kosztorysów, specyfikacji oraz przeprowadzanie postępowań przetargowych.

Kosztorysy budowlane opracowywane przeze mnie  są zgodne z polskimi przepisami i normami z uwzględnieniem aktualnych cen oraz przy ścisłej współpracy z zamawiającym.

Serdecznie zapraszam do współpracy!

mgr inż. Przemysław Pruban

Członek Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych leg. nr. 997